Thông báo chuyển đổi sử dụng cổng thông tin mới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BAN BIÊN TẬP WEBSITE


THÔNG BÁO
Về việc chuyển đổi cổng thông tin mới

Căn cứ tiến độ làm việc của Ban biên tập website với các đơn vị trong trường và sự thống nhất của các đơn vị, từ 16g đến 17g ngày 24/4/2014, Bộ phận kỹ thuật của Ban biên tập sẽ tiến hành chuyển đổi cổng thông tin điện tử sang tên miền chính thức của Trường (hcmussh.edu.vn). Trong thời gian chuyển đổi trang web có thể không truy cập được. 
Ban biên tập thông báo để các đơn vị biết và không cập nhật website trong thời gian này. 
Trân trọng.

Ban biên tập website
Bộ phận kỹ thuật
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.