Thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp tài liệu sách tiếng Anh phục vụ công tác nghiên cứu biển đảo”

Trường Đại học KHXH&NV có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Cung cấp tài liệu sách tiếng Anh phục vụ công tác nghiên cứu biển đảo” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Phòng sưu tầm và nghiên cứu KHXH&NV về Biển đảo

Hình thức: đấu thầu rộng rãi trong nước
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng Việt Nam (Hai triệu đồng chẵn).
Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 30 ngày 4 tháng 11 năm 2014 đến trước 8 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).
HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng hình thức tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính với trị giá là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) và phải được gửi đến Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, chậm nhất là trước 8 giờ 30 ngày 14 tháng 11 năm 2014.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2014 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Phòng Quản trị - Thiết bị
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.