Công trình nhà học A1

Là công trình được khởi công và hoàn thành đầu tiên của dự án thành phần QG-HCM-08, công trình nhà học A1 hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng kịp thời cho nhu cầu học tập của sinh viên tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.

Là công trình được khởi công và hoàn thành đầu tiên của dự án thành phần QG-HCM-08, công trình nhà học A1 hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng kịp thời cho nhu cầu học tập của sinh viên tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.