Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014

Luật đấu thầu 2013 gồm 13 chương 96 Điều với một số điểm mới đáng chú ý so với Luật đấu thầu 2005, cụ thể như sau:

1. Chính sách ưu đãi dành riêng cho nhà thầu trong nước: Luật đấu thầu 2013 với những quy định mới không những tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu mà còn giúp nhà thầu trong nước từng bước nâng cao năng lực cũng như sức cạnh tranh để có thể trở thành nhà thầu độc lập đối với những gói thầu lớn trong nước hay quốc tế, như: Điểm h, Khoản 1, Điều 5 quy định đối với các nhà thầu nước ngoài khi dự thầu quốc tế tại Việt Nam phải liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước; Chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu đối với các nhà thầu trong nước tham dự với tư cách độc lập hay liên danh với nhà thầu nước ngoài (khi nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu) được quy định tại Điều 14; Ngoài ra, nhà thầu sử dụng lao động là nữ giới, thương binh, người khuyết tật (với số lượng lao động từ 25% trở lên), hay nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được hưởng chính sách ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước.

2. Quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu: Luật đấu thầu 2013 quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể, bổ sung các phương pháp mới ngoài những phương pháp đã được quy định tại Luật đấu thầu 2005, đó là: phương pháp giá thấp nhất và phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá (áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp); phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá cố định (áp dụng đối với gói thầu tư vấn) nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu để phù hợp với từng loại hình và quy mô của gói thầu, đồng thời khắc phục tình trạng bỏ thầu giá thấp nhưng không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

3. Quy định hình thức mua sắm tập trung: Thay vì tổ chức mua sắm hàng hóa với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở nhiều đơn vị khác nhau thì đơn vị mua sắm tập trung sẽ chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp một lần. Hình thức này vừa giảm chi phí tổ chức, rút ngắn thời gian mua sắm đồng thời tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. 

4. Quy định riêng về đấu thầu mua thuốc: Luật quy định hình thức đàm phán giá đối với gói thầu mua thuốc chỉ có từ một đến hai nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Luật Đấu thầu năm 2005 chỉ quy định 3 phương thức đấu thầu, đó là: phương thức một túi hồ sơ, phương thức hai túi hồ sơ và phương thức hai giai đoạn. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu năm 2013 đã quy định rõ hơn với 4 phương thức đấu thầu, là: phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ; phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đặc biệt, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (trong khi đó, Luật Đấu thầu năm 2005 quy định phương thức này chỉ áp dụng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) thì chỉ nhà thầu nào đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật mới được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để xem xét, so sánh, xếp hạng. Với phương thức này nếu nhà thầu bỏ giá thầu thấp nhưng năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật không đáp ứng sẽ bị loại trước khi mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

6. Quy định về hợp đồng trong hoạt động đấu thầu: Để tránh tình trạng áp dụng loại hợp đồng không phù hợp với tính chất của gói thầu, điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh hình thức hợp đồng, điều chỉnh thời gian hợp đồng một các tùy tiện, gây lãng phí, Luật đấu thầu 2013 quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo đó, đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh, loại hợp đồng phải được xác định rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ bao gồm 4 loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian. Trong đó, hợp đồng trọn gói được xác định là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng còn lại thì người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng đó phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói.

7. Phân cấp triệt để, bổ sung cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong đấu thầu: khác với Luật đấu thầu năm 2005, Luật đấu thầu năm 2013 phân cấp triệt để việc quyết định hình thức chỉ định thầu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp mà không yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Để tránh khép kín trong đấu thầu, Luật đấu thầu năm 2013 đã bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu, Luật đấu thầu 2013 bổ sung quy định về yêu cầu giám sát của cộng đồng, của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, Luật đấu thầu 2013 đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong đấu thầu; bổ sung biện pháp xử phạt đối với những cá nhân được giao trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định. Các biện pháp phạt bổ sung như: đăng tải công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên Báo đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, buộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tải về bản đầy đủ của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.