23/08/2019
Thông báo sự cố mạng tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức - ngày 28/4/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

 

THÔNG BÁO

Về việc sự cố đường truyền mạng tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức

Ngày 28/4/2014 tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức có sự cố mạng tại các khu Nhà A, Nhà E và Nhà A1 không truy cập được mạng có dây và không dây. Tổ quản trị mạng thuộc phòng QTTB đã tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân do sự cố về điện (cắt điện đột ngột, sét đánh) dẫn đến hư các thiết bị switch (thiết bị kết nối mạng với trung tâm mạng chính tại nhà học C). Tổ quản trị mạng đang phối hợp với các công ty kỹ thuật để kiểm tra, khắc phục để hệ thống hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hệ thống mạng tại các Nhà học khác vẫn hoạt động bình thường. Phòng Quản trị - Thiết bị thông báo để các đơn vị biết.

Trân trọng.

Phòng Quản trị - Thiết bị

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.