Thông báo mời thầu dịch vụ máy chiếu năm học 2017-2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu "Cung cấp dịch vụ máy chiếu phục vụ giảng dạy năm học 2017-2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn", chi tiết như sau:

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: ĐT: 028.38221908 - (số nội bộ: 117)/Fax: 028.38222448
/Email: qttb@hcmussh.edu.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ máy chiếu phục vụ giảng dạy năm học 2017-2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn"
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ máy chiếu
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2. Tên dự án:  
3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 25 tháng 8 năm 2017.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản trị - Thiết bị (A008), Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38221908 - (số nội bộ: 117)/Fax: 028.38222448 /Email: qttb@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.