Mời thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị", chi tiết như sau:

Tên bên mời thầu: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: ĐT: 028.38221908 - (số nội bộ: 117)/Fax: 028.38222448
/Email: qttb@hcmussh.edu.vn

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình nhà NV.B1
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (dự án thành phần QG-HCM-08).
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 10 tháng 8 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 30 tháng 8 năm 2017.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản trị - Thiết bị (A008), Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38221908 - (số nội bộ: 117)/Fax: 028.38222448 /Email: qttb@hcmussh.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.