TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QTTB

Trưởng phòng : ThS. Nguyễn Văn Sinh
Phó trưởng phòng : ThS. Nguyễn Võ Hoàng Mai
Phó trưởng phòng: ThS Vũ Hồng Phong

Và các chuyên viên thuộc bộ phận văn phòng, tổ sửa chữa, tổ quản trị mạng, tổ xây dựng và tổ môi trường


STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Công việc

Email

I.

Bộ phận văn phòng1.

Nguyễn Văn Sinh

Trưởng phòng

Kỹ sư xây dựng.

Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức, nhân sự

- Lập, triển khai dự án đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ

- Phụ trách trực tiếp bộ phận văn phòng, Tổquản lý dự án xây dựng

nguyenvansinh@hcmussh.edu.vn

2.

Nguyễn Võ Hoàng Mai

Phó trưởng phòng

Kỹ sư điện

Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

- Quản lý, điều phối phòng học và giảng đường.

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trường.

- Triển khai thực hiện các dự án khoa học công nghệ.

- Tham gia công tác PCCC

- Phụ trách trực tiếp Tổ sửa chữa và giảng đường, Tổ Môi trường

nguyenvohoangmai@hcmussh.edu.vn

3.

Vũ Hồng Phong

Phó trưởng phòng

Cử nhân CNTT

Thạc sĩ quản lý giáo dục


- Phụ trách hệ thống mạng, quản lý trang thiết bị, PCCC.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị.

- Phụ trách trực tiếp Tổ quản trị mạng, bộ phận PCCC

vhphong@hcmussh.edu.vn

4.

Nguyễn Văn Hoá

Chuyên viên

Cử nhân CNTT

- Phụ trách công tác văn phòng, quản lý phòng học buổi tối, lưu trữ văn thư, thanh quyết toán các hợp đồng internet.

nguyenvanhoa@hcmussh.edu.vn

5.

Bùi Thanh Vân

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

- Phụ trách hợp đồng, thanh, quyết toán

- Quản lý hồ sơ dự án, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị

thanhvan@hcmussh.edu.vn

6.

Trịnh Hà Phương

Chuyên viên

Cử nhân Kinh tế

- Quản lý tài sản, trang thiết bị

Trinhaphuong@hcmussh.edu.vn

II.

Tổ xây dựng

7.

Thái Văn Đồng

Tổ trưởng Tổ Xây dựng


Kỹ sư xây dựng

-Giám sát thi công các công trình thuộc dự án QG-HCM-08

- Phụ trách công tác sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất

thaivandong@hcmussh.edu.vn

8.

Bùi Trần Vĩnh Thái

Chuyên viên

Tổ xây dựng

Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng

- Phụ trách giám sát, quản lý dự án QG-HCM-08)

- Công tác hồ sơ thiết kế, bản vẽ,thi công và nghiệm thu hoàn thành các công trình.

vinhthai@hcmussh.edu.vn

9.

Lê Hải Long

Chuyên viên Tổ xây dựng

Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công trình xây dựng thuộc dự án QG-HCM-08

lehailong@hcmussh.edu.vn

III.

Tổ Quản trị mạng


10.

Nguyễn Khắc Việt Phương

Nhân viên

Tổ QTM

Kỹ thuật viên tin học

- Phụ trách chính hệ thống mạng cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

- Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ.

vietphuong@hcmussh.edu.vn

11.

Nguyễn Thanh Miên

Chuyên viên

Tổ QTM

Cử nhân CNTT

- Phụ trách hệ thống mạng, quản lý, cấu hình thiết bị mạng

- Hỗ trợ quản lý, sử dụng âm thanh hội trường

nguyenthanhmien@hcmussh.edu.vn

IV.

Tổ sửa chữa và giảng đường


12.

Phan Hồng Minh

Tổ trưởng Tổ Sửa chữa

12/12

- Điều hành Tổ sửa chữa và giảng đường

- Tham gia công tác PCCC


13.

Lê Minh Phương

Nhân viên

Tổ Sửa chữa

12/12

- Phụ trách mượn trả máy chiếu, máy tính, sửa chữa phòng học, giảng đường.

- Tham gia công tác PCCC


14.

Nguyễn Hoàng Sơn Lâm

Nhân viên

Tổ Sửa chữa

12/12

- Phụ trách mượn trả máy chiếu, máy tính, sửa chữa phòng học, giảng đường.

- Phụ trách thiết bị âm thanh hội trường.

- Tham gia công tác PCCC


15.

Mai Văn Đẹp

Nhân viên

Bộ phận cây xanh

9/12

- Chăm sóc cây cảnh

- Sửa chữa nhỏ, bảo trì các thiết bị vệ sinh

- Tham gia công tác PCCC


V.

Tổ môi trường


16.

Lê Thị Hằng

Tổ trưởng Tổ Môi trường

12/12

Điều hành Tổ Môi trường


17.

Nguyễn Thị Hoàng

Nhân viên

9/12

- Vệ sinh phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


18.

Nguyễn Thị Phượng

Nhân viên

-

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


19.

Lê Thị Bình

Nhân viên

9/12

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


20.

Nguyễn Thị Liên

Nhân viên

12/12

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


21.

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nhân viên

12/12

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


22.

Nguyễn Thị Hoàng Thủy

Nhân viên

12/12

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


23.

Lưu Thị Phước

Nhân viên

9/12

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.