• Luật số 40/2013/QH13

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

 • Luật PCCC số 27/2001/QH10

  Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
  Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.

 • Tập huấn PCCC năm 2013

  Sáng ngày 29/3/2013 tại phòng C103 cơ sở Đinh Tiên Hoàng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Công an Phòng cháy chữa cháy Quận 1 và đội cứu hộ, cứu nạn của thành phố tổ chức tập huấn PCCC .

 • Toạ đàm phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và cứu hộ cứu nạn

  Trên tinh thần triển khai Nghị quyết 12-NQ/ĐU ngày 26/6/2013 về công tác phòng chống cháy nổ của Đảng uỷ Trường, ngày 18/7/2013 tại phòng A001, Phòng Quản trị - Thiết bị đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác phòng chống cháy nổ (PCCN), an toàn lao động (ATLĐ) và cứu hộ cứu nạn hiện nay của Nhà trường, từ đó đề ra các giải pháp, chương trình hành động cho công tác này.