TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QTTB

Trưởng phòng : ThS. Nguyễn Văn Sinh
Phó trưởng phòng : ThS. Nguyễn Võ Hoàng Mai
Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Trần Vĩnh Thái

Và các chuyên viên thuộc bộ phận văn phòng, tổ sửa chữa, tổ quản trị mạng, tổ xây dựng và tổ môi trường


STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

Trình độ

 

 

Công việc

 

 

Email

 

 

I.

 

 

Bộ phận văn phòng

 

 


 

 


 

 

1.

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

 

Trưởng phòng

 

 

Kỹ sư xây dựng.

Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

 

 

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức, nhân sự

- Lập, triển khai dự án đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ

- Phụ trách trực tiếp bộ phận văn phòng, Tổ quản lý dự án xây dựng.

 

 

nguyenvansinh@hcmussh.edu.vn

 

 

2.

 

 

Nguyễn Võ Hoàng Mai

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

Kỹ sư điện

Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

 

 

- Quản lý, điều phối phòng học và giảng đường.

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trường.

- Triển khai thực hiện các dự án khoa học công nghệ.

- Tham gia công tác PCCC.

- Phụ trách trực tiếp Tổ sửa chữa và giảng đường, Tổ Môi trường.

- Phụ trách hệ thống mạng, Tổ mạng.

 

 

nguyenvohoangmai@hcmussh.edu.vn

 

 

3.

 

 

Bùi Trần Vĩnh Thái

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

Thạc sĩ

 

 

- Phụ trách quản lý PCCC.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị.

- Phụ trách trực tiếp  bộ phận PCCC

 

 

vinhthai@hcmussh.edu.vn

 

 

4.

 

 

Nguyễn Văn Hoá

 

 

Chuyên viên

 

 

Cử nhân CNTT

 

 

- Phụ trách công tác văn phòng, quản lý phòng học buổi tối, lưu trữ văn thư, thanh quyết toán các hợp đồng internet.

 

 

nguyenvanhoa@hcmussh.edu.vn

 

 

5.

 

 

Bùi Thanh Vân

 

 

Chuyên viên

 

 

Cử nhân Kinh tế

 

 

- Phụ trách hợp đồng, thanh, quyết toán

- Quản lý hồ sơ dự án, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị

 

 

thanhvan@hcmussh.edu.vn

 

 

6.

 

 

Trịnh Hà Phương

 

 

Chuyên viên

 

 

Cử nhân Kinh tế

 

 

- Quản lý tài sản, trang thiết bị

 

 

Trinhaphuong@hcmussh.edu.vn

 

 

II.

 

 

Tổ xây dựng

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

7.

 

 

Thái Văn Đồng

 

 

Tổ trưởng Tổ Xây dựng


 

 

Kỹ sư xây dựng

 

 

-Giám sát thi công các công trình thuộc dự án QG-HCM-08

- Phụ trách công tác sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất

 

 

thaivandong@hcmussh.edu.vn

 

 

8.

 

 

Lê Hải Long

 

 

Chuyên viên Tổ xây dựng

 

 

Kỹ sư Xây dựng

 

 

Giám sát công trình xây dựng thuộc dự án QG-HCM-08

 

 

lehailong@hcmussh.edu.vn

 

 

III.

 

 

Tổ Quản trị mạng

 

 


 

 

9.

 

 

Nguyễn Thanh Miên

 

 

Chuyên viên

Tổ QTM

 

 

Cử nhân CNTT

 

 

- Phụ trách hệ thống mạng, quản lý, cấu hình thiết bị mạng

- Hỗ trợ quản lý, sử dụng âm thanh hội trường

 

 

nguyenthanhmien@hcmussh.edu.vn

 

 

IV.

 

 

Tổ sửa chữa và giảng đường

 

 


 

 

10.

 

 

Lê Minh Phương

 

 

Nhân viên

Tổ Sửa chữa

 

 

12/12

 

 

- Phụ trách mượn trả máy chiếu, máy tính, sửa chữa phòng học, giảng đường.

- Tham gia công tác PCCC

 

 


 

 

11.

 

 

Nguyễn Hoàng Sơn Lâm

 

 

Nhân viên

Tổ Sửa chữa

 

 

12/12

 

 

- Phụ trách mượn trả máy chiếu, máy tính, sửa chữa phòng học, giảng đường.

- Phụ trách thiết bị âm thanh hội trường.

- Tham gia công tác PCCC

 

 


 

 

V.

 

 

Tổ môi trường

 

 


 

 

12.

 

 

Lê Thị Hằng

 

 

Tổ trưởng Tổ Môi trường

 

 

12/12

 

 

Điều hành Tổ Môi trường

 

 


 

 

13.

 

 

Nguyễn Thị Phượng

 

 

Nhân viên

 

 

-

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

14.

 

 

Lê Thị Bình

 

 

Nhân viên

 

 

9/12

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

15.

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

Nhân viên

 

 

12/12

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

16.

 

 

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

 

Nhân viên

 

 

12/12

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

17.

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Thủy

 

 

Nhân viên

 

 

12/12

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

18.

 

 

Lưu Thị Phước

 

 

Nhân viên

 

 

9/12

 

 

- Vệ sinh môi trường phòng học, giảng đường, khuôn viên trường

 

 


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.